Malvazinky

Malvazinky jsou věhlasné svým kopcovitým terénem se zajímavými výhledy, například z parku Santoška, Pavího Vrchu, Mrázovky, ulice Na pláni, na pravý břeh Vltavy, Strahov, Petřín,  Dívčí Hrady  nebo budovu centrály ČSOB navrženou architektem Josefem Pleskotem, která získala mnohá ocenění v ekologických soutěžích. Malvazinky jsou známy i množstvím příkrých schodišť propojujících nad sebou položené ulice, zejména K vodojemu, Na pláni a Xaveriova.

Jižní svahy kopců byly (a u soukromých domů jsou i nyní) hojně využívány k pěstování zejména vinné révy, ale i dalších zemědělských plodin. Proto se na území Malvazinek nachází mnoho zachovalých, ale i zbořených viničních usedlostí, například již zmíněná Malvazinka, dále Santoška, Nikolajka, Mrázovka, Cihlářka, Březinka, Václavka, Doubková a další. Na Malvazinkách se nachází množství slavných vil, nutno zmínit například Říhovu vilu, Winternitzovu vilu navrženou architekty Adolfem Loosem a Karlem Lhotou, secesní vilu Helenku, nebo vilu Na Václavce, která stojí přibližně v místě zaniklé usedlosti Václavka.

Malvazinky jsou velmi zelenou lokalitou, zpravidla i za smogových situací zde bývá čistší vzduch, než v jiných částech Prahy. Proto jsou často využívány k rekreaci a sportu jak místními obyvateli, tak obyvateli celé Prahy. Nachází se zde několik sportovišť – například stadion Nikolajka, nově opravené sportoviště Mrázovka, DTJ Santoška a další.

Stezky “Malvazinky v pohybu”

Nápad na malvazinské stezky se zrodil v hlavách dvou členů Přátel Malvazinek, z.s. (více o tomto místním spolku viz níže) při pravidelném běhání v této oblasti. Množství historicky a architektonicky zajímavých objektů zasazených často do výrazné morfologie terénu a blízkosti krásných parků si zasluhovalo ucelené propojení. Podělit se o informace  o tomto pro nás tak zajímavém území a nenásilně připomenout blahodárné účinky pohybu na lidský organismus nám přišlo důležité. Přivedlo nás to na myšlenku představit virtuálně ostatním dva okruhy: 1. červený okruh: sportovní – trasu v délce 6,9 km se začleněním dětských hřišť a sportovních zařízení a zdravotně preventivními upoutávkami; 2. modrý okruh: kulturně-historický – trasu v délce 5 km s architektonickými klenoty a připomínkami historie Malvazinek.

Pro tento záměr se nadchla desítka členů Spolku, ale též Městská část Praha 5, která virtuální průvodce stezek (t.j. jejich webové stránky) podpořila grantem. Po této fázi máme v plánu realizaci v terénu, tzn. instalaci tabulí, příp. značení. K tomuto kroku budeme chtít vedle MČ Prahy 5 zapojit i Hlavní město Praha. Nechť jsou pro vás stezky poučné a potěšující.

Projekt byl podpořen grantem Městské části Praha 5

Městská část Praha 5