Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat, je čas prořezávat a čas nechat růst.

Jaká jsou jednoduchá pravidla pro zdraví mysli?

Věnovat každý den čas klíčovým aktivitám. V každém dni je možno určitou upřednostnit, ale dlouhodobé opomíjení těchto aktivit se může projevit poruchami vnímání, prožívání, myšlení:

 • Čas na soustředěnou práci.
  • Čas, kdy nejsme rušeni a věnujeme se právě jedné činnosti
 • Čas na hru
  • Čas, kde se projeví naše spontánnost a kreativita, hravé objevování nových věcí
 • Čas na setkávání s ostatními
  • Osobní setkávání (ne přes sociální sítě)
 • Čas na pohybovou aktivitu
  • „Ve zdravém těle, zdravý duch“
 • Čas pro sebe
  • Čas, kdy vzpomínáme, promýšlíme, jsme sami se sebou
 • Čas na odpočinek
  • Když se nesoustředíme na nic konkrétního, necháme bloudit naše myšlenky
 • Čas na spánek