Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

Lokalita Na Pláni na smíchovských Malvazinkách se rozkládá na ploše o velikosti přes 1 hektar. Je sevřená mezi obytnou zástavbou v ulicích Na pláni a K Vodojemu. Jejím srdcem je park Na Pláni – plocha zeleně, která slouží odedávna odpočinku místních občanů a v které též žijí zvláště chráněné druhy živočichů, např. ještěrka obecná (Lacerta agilis). V lokalitě je též umístěna budova školky a několik malých domů.

Poklidný charakter místa narušil plán z roku 2006 proměnit celou plochu v sídliště 14 čtyřpatrových bytových domů. Proti tomuto záměru se zvedl silný odpor místních, který však nedokázal zabránit pokácení 200 stromů, oplocení a bagrování parku na podzim roku 2012. Občané založili spolek Přátelé Malvazinek, z. s., který přesvědčováním zastupitelů Městské části Prahy 5 i Magistrátu hlavního města Prahy dosáhl toho, že byl projekt v roce 2013 ukončen. Díky tomu od té doby v parku Na pláni Přátelé Malvazinek pravidelně organizují sousedské akce, např. Den dětí či Zažít město jinak. Díky vstřícnému jednání radnice MČ Prahy 5 spolek inicioval plánování revitalizace lokality za účasti veřejnosti.