Vila původně patřila uhlobaronu Krulišovi, proto je někdy označována jako Krulišova vila. Při pražském povstání v roce 1945 zde dlouho odolávaly jednotky SS, ale nakonec se 6. května v poledne vzdaly. Roku 1948 byla vila znárodněna a od té doby ji užívá ministerstvo vnitra. Za socialismu spadalo toto pracoviště pod šestou správu Státní bezpečnosti a byl zde mimo jiné jeden ze 7 československých řídicích bodů rušiček zahraničního rozhlasového vysílání. Koncem 80. let byla vila nákladně zrenovována, na práci byli dováženi vězni. Dnes ji užívá Ministerstvo vnitra České republiky (objekt je označen „Radiokomunikační a měřící středisko MVČR“).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pav%C3%AD_vrch

 

 

Vyhlídka

Z vyhlídky na východní straně Pavího vrchu (s kótou 281 m n. mořem, pod Krulichovou vilou) se díváme na labyrint zástavby pravého břehu Vltavy a otvírá se před námi historie osídlování Prahy. Zastavíme se pouze u hlavních dominant.

K hlavní dominantě tohoto výhledu patří silueta štíhlých věží kostela sv, Petra a Pavla na vyšehradské skále. Chrám má novogotickou podobu od J. Mockera z roku 1885. Celé místo na vyšehradské skále je magické, neboť je spjato velmi úzce s českou historií a váže se k němu řada pověstí z počátků českých dějin.  Hradiště prý zde založil bájný kníže Krok. Skutečný vznik knížecího hradiště je kladen do druhé poloviny 10. století. Koncem 11. století zde sídlil první český král Vratislav II., který zřídil vyšehradskou kapitulu. Roku 1420 hrad vypálili husité, v polovině 17. století byl přestavěn na pevnost střežící Prahu od jihu.

Červené kulaté báně v blízkosti severního konce Nuselského mostu patří kostelu Panny Marie a sv. Karla Velikého.  Tento kostel byl založen r. 1351 císař Karlem IV jako součást kanonie augustiniánů kanovníků. Také on byl roku 1420 byl poničen husity a až v roce 1498 byl chrám po opravě znovu vysvěcen. Poté ještě několikrát upravován.

Z novodobých dominant je nepřehlédnutelný Nuselský most (v letech 1975–1989 most Klementa Gottwalda). Po vrchní části mostu je vedena dvouproudá šestipruhová severojižní magistrála a uvnitř mostu je umístěn tubus pro metro. Most byl dostavěn roku 1973. Nuselský most je 485 metrů dlouhý a 26,5 m široký. Má železobetonovou rámovou konstrukci a čtyři pilíře. Dvě pole mostu mají rozpětí 68,5 m a tři 115,5 m. Průměrná výška mostu je 42,5 m nad údolím. V roce 2000 získal Nuselský most ocenění Stavba století v kategorii Dopravní stavby. Uvedený most byl stavěn podle koncepce Ing. Jana Vítka, Ing. Miroslava Sůry a Ing. architekta Roberta Bucháčka, která představuje monolitickou konstrukci z předpjatého betonu o pěti polích.