Na domě čp.2302 v ulici Fráni Šrámka 15 Praha 5 Smíchov je bronzová pamětní deska s reliéfní hlavou a textem: „Zde tvořil český básník Fráňa Šrámek“. Autorem desky je J.Hánna, odhalena 27.10.1967.

Fráňa Šrámek je dnes znám nejvíce jako básník; nejznámější je jeho vitalistická a impresionistická sbírka Splav. Jeho tvorba je však mnohem rozsáhlejší – patří do něj romány, povídky i dramata.

Šrámkův nejznámější román je Stříbrný román z roku 1910, ve své době téměř kultovní, jeden ze zásadních českých impresionistických románů. Příběh citového a smyslového zrání hlavního hrdiny, Jeníka Ratkina, veliké literární přitakání životu.

„V červenci nejprudší zabouřit lyrou, v podzimku tiše shazovat listy, co list, to díky, co list, to sbohem, když všechny už písně rozdány byly, když jsme se jimi všichni už ozdobili.“
 Básníkův hrob, sbírka Splav (1916)