Říhova vila se nachází v ulici Nad Santoškou 1, čp. 1911 v Praze na Smíchově. Byla postavena v letech 1929 až 1930 architektem Josefem Karlem Říhou ve funkcionalistickém slohu pro vlastní potřebu. Vila je první z řady vil v této ulici. Na druhé straně ulice se nachází severním směrem park Santoška. Původně tak bylo vidět z vily krásné panorama Prahy. Stavba se stupňovitě snižuje východním směrem. Jihovýchodní nároží pak vyplňuje čtvrtkruhová terasa. Přes ulici na jih je pak starší Krulišova vila, nyní v majetku Ministerstva vnitra České republiky.

Le Corbusierovích Pět bodů nové architektury, z roku 1926, kterými se řídí funkcionalismus:

  • SLOUPY – stavba domů na sloupech, přízemí je volné a lze jím protáhnout zeleň
  • STŘEŠNÍ ZAHRADY – zvětšuje se zelená plocha měst
  • VOLNÝ PŮDORYS – skeletová konstrukce umožní volit různou dispozici na patrech a v průběhu času
  • HORIZONTÁLNÍ OKNO – skeletová stavba umožňuje použití okna po celé šíři objektu
  • VOLNÉ PRŮČELÍ – krakorcovitě vysunuté stropy dovolují volný návrh oken