Nikolajka je bývalá  usedlost, která vznikla na tehdejší vinici, kterou roku 1678 koupil v dražbě JUDr.Antonín František Nikolai – adjunkt finančních úřadů, lichtenštejnský, eggenberský a schwarzenberský rada a zemský advokát.Usedlost byla v 18.století radikálně přestavěna. V roce 1860 získala pozdně klasicistní vzhled, který si uchovala dodnes. Budova, jež byla zvýšena po stranách o jedno patro, má valbovou střechu a v průčelí balkon na hranolových pilířích. Místnosti v přízemí jsou valeně zaklenuty. V zahradě stojí kaplička s plechovou stříškou, v jejímž výklenku stojí dřevěná socha Panny Marie.

Nikolajka je od roku 1964 památkově chráněna.V současné době je opravena a slouží bytovým účelům. Podle usedlosti se jmenuje ulice U Nikolajky.

Laštovková ­ J. Koťátko (2007): Pražské usedlosti. – Nakl. Libri, Praha.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikolajka